Therapie voor:

Relatieproblematiek:

D.m.v. inzichtelijke gesprekken, systemisch werk en het onderzoeken van mechanismen, ontstaan binnen het gezin van herkomst, wordt geprobeerd de  communicatie tussen partners te verbeteren en meer openheid te bewerkstelligen

Religie en geestelijk welzijn: onderzoeken en losmaken van de negatieve invloed welke kan ontstaan door godsdienstige en spirituele dwaling

Seksuele- en intimiteitsproblematiek 

Angst- en/of depressieve klachten 

Stressklachten

Rouwverwerking

Mensen met een verslaving:

D.m.v. inzichtelijke gesprekken, lichaamsgerichte interventies en deelname aan zelfhulpgroepen wordt er aan het doorbreken van het verslavingsgedrag gewerkt, trauma verwerkt  en herstel op gang gebracht.

 

Lichaamsgerichte Therapie

Energetic Integration (EI) is een vorm van lichaamsgerichte psychotherapie.
In lichaamsgerichte psychotherapie gaat men uit van een eenheid van lichaam, ziel en geest. Het lichaam is de tastbare en zichtbare uitdrukkingsvorm van de manier waarop iemand voelt en denkt.
Ter bescherming tegen onaangename gevoelens en weggestopte pijnlijke ervaringen creëert het lichaam een “pantser”.
Dit pantser kan vervormingen veroorzaken in de lichaamshouding, blokkaden in de energiestroom en vervlakking van de innerlijke gevoelservaringen; het kan leiden tot chronische klachten en-of ziektebeelden.

De therapeut (begeleider) en de cliënt gaan een relatie aan gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid. Methodieken en uitgangspunten van familieopstellingen worden in mijn therapie toegepast.
Belangrijk in de therapie is de objectrelatie-theorie. Deze heeft als uitgangspunt dat onze interne realiteit een afspiegeling is van de belangrijke relaties die we achtereenvolgens aangegaan zijn. Binnen deze theorie plaatsen we de overdrachts- en tegenoverdrachtsprocessen die tussen de cliënt en de therapeut plaatsvinden. De cliënt projecteert zijn of haar interne realiteit op de therapeut. Het begrijpen en kunnen hanteren van deze overdrachtsprocessen vormt een belangrijk onderdeel van de therapie.
Energetic Integration therapie stuurt aan op het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen lichamelijk en geestelijke gezondheid. Door een vergroot zelfbewustzijn, leer je keuzes maken.
Tijdens het proces kan de cliënt zich bewust worden van zijn of haar gedragspatronen en onderdrukte emoties die verantwoordelijk zijn voor klachten en spanningen.

Het verworven inzicht kan de weg openen naar een ruimer lichaamsbewustzijn en een verdieping op zowel geestelijk als spiritueel vlak.
Je maakt weer contact met je eigen waarheid, innerlijke kern; de essentie van zijn. Vanuit deze grotere innerlijke vrijheid kun je in het leven staan met al haar uitdagingen.