Tarief

Kosten sessie:
70 euro.
Duur van de sessie is 90 minuten.
Ik ben lid van de beroepsorganisatie SBLP. 

SBLP-therapeuten vallen onder klacht- en tuchtrecht.
Een aantal zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte van de therapie.
Zie voor zorgverzekeraars die vergoeden:  www.sblp.nl