Bijeenkomst Meditatie en dialoog

 Door middel van stilte en mediteren leer je meer bewust te zijn van je gedachten, gevoelens en de sensaties in je lichaam. Door aandacht word je bewust van je automatismen, je ingesleten sporen, je herhaling van gedrag. Vanuit deze bewustwording kun je kiezen: in welke gedachte investeer je en welke laat je met rust. Je bent niet langer slaaf meer van je eigen denken, voelen en doen. Daarmee creëer je vrijheid, rust en ontspanning. Door met mildheid en acceptatie naar je levenspatronen, klachten en kwetsbaarheden te kijken maak je verandering mogelijk. Je ontdekt wat veranderbaar is en te aanvaarden wat niet veranderbaar is.

Doelen van de bijeenkomst Meditatie en dialoog

  • Inzichtelijk maken van patronen uit het gezin van herkomst en hoe deze zich manifesteren in het hier en nu
  • Elkaar inspireren en handvatten aanreiken
  • Onderzoeken van de onderliggende mechanismen die tot verslaving geleid hebben
  • Support vragen aan je medemens en aan de ‘hogere macht’
  • Herkennen dat je niet alleen bent met je verschijnselen
  • Lichaamsbewustzijn creëren
  • Grenzen ervaren en aangeven
  • Spiritualiteit vormgeven

Wanneer en waar

Sarphatipark 59-hs

Zaterdagochtend van 10.00 – 11.30, om de twee weken.

Mannen meeting.

Aanmelden

Hein.